Gestionarea modificărilor (Management Of Change)


Vom aborda o temă mai puțin tratată în Romania în literatura de specialitate și anume „gestionarea modificărilor” sau așa cum este ea cunoscută în literatura de specialitate vestică „management of change – MOC”.

Dar, ce reprezintă „gestionarea modificărilor”?

Termenul reprezintă un ansamblu de măsuri utilizate pentru a se asigura că siguranța, riscurile pentru sănătate și mediu sunt controlate atunci când o companie face modificări în/de echipamente, documentație/proceduri, personal, sau operațiuni.

Când este nevoie de „gestionarea modificărilor”?

În general, „gestionarea modificărilor” este necesară pentru cea mai mică modificare care necesită schimbări la locul de muncă și care pot afecta procesele, sistemele, lucrătorii sau structura organizatorică.

Este bine de știut că punerea în aplicare a acestui sistem îmbunătățește programul de securitate și sănătate în muncă cât și încrederea angajaților.

De exemplu, o companie decide să scoată din utilizare niște echipamente vechi, pentru care nu mai există piese de schimb, și să le înlocuiască cu altele noi chiar și de la aceeași producător sau să schimbe producătorul complet.

Pe lângă faptul că personalul care utilizează acele echipamente trebuie să urmeze cursuri de calificare pentru noile echipamente, mai sunt și alte aspecte care trebuie considerate și anume:

 1. Riscurile pentru securitate și sănătate pot fi diferite și trebuie re-analizate, de asemenea și măsurile de protecție;

 2. Dimensiunile de gabarit pot fi diferite ceea ce duce la redimensionarea amplasamentului și a căilor de acces și evacuare;

 3. Materia primă utilizată poate fi diferită calitativ sau cantitativ;

 4. Parametrii de furnizare a utilităților pot necesita ajustări. Puterea electrică nominală, protecția la scurt-circuit, ventilație, etc.

Așadar, am menționat câteva din problemele pe care le putem întâlni la înlocuirea unor echipamente. În același mod discutăm și problemele întâlnite atunci când dorim modificarea unor componente, sau subansamble. Compatibilitatea pieselor de schimb cu echpamentele trebuie verificată temeinic.

Modificările procedurilor de lucru sau modificări în structura de personal pot fi de asemenea generatoare de riscuri noi dacă nu sunt realizate urmând o analiză de „gestionare a schimbărilor”.

Care sunt beneficiile „gestionării schimbărilor”?

Principiul de „Management of Change” a fost introdus în industria petro-chimică americană în cadrul „Process Safety Management – PSM”, ca un instrument analitic axat pe prevenirea eliberarea oricărei substanțe definite ca „produs chimic extrem de periculos”. Este evident faptul că principiul poate fi folosit nu numai în industria petro-chimică, beneficiile aplicării „gestionării schimbărilor” putând fi văzute în orice ramură din industrie ca o bună practică.

Evitarea accidentelor prin planificarea și coordonarea „schimbărilor” efectuate într-o companie este nu numai o cerință legală dar și una morală față de angajații companiei.

Printre alte beneficii ale „gestionării schimbărilor” mai putem aminti:

 • evitarea efectelor adverse asupra integrității sistemelor, securității, stabilității și fiabilității proceselor care sunt modificate sau adăugate;

 • creșterea productivității și eficienței prin planificare, coordonare și implementare a schimbărilor;

 • asigurarea unui nivel adecvat de completitudine tehnică, acuratețe a modificărilor și testarea sistemelor înainte de implementare;

 • asigurarea unui nivel adecvat de control și implicare al conducerii companiei.

Cum să proiectați și să puneți în practică un sistem de „gestionare a schimbărilor”?

În primul rănd trebuie identificate acele procese/activități a căror schimbare pot afecta securitatea și sănătatea lucrătorilor sau integritatea echipamentelor/utilajelor. Pentru aceste procese/activități trebuie elaborate și implementate instrucțiuni scrise pentru analiza riscurilor oricărei modificări se dorește a fi efectuate.

Angajații, precum și personalul contractor a căror activitate va fi afectată de schimbare, trebuie să fie informați și instruiți cu privire la noul echipament, proces sau orice schimbare a procedurilor sau structurii de personal. Acest lucru trebuie făcut înainte de începerea utilizării unui nou proces/activitate sau de punerea în funcțiune echipamentului afectat de schimbare sau înlocuire.

Elemente ale unui sistem eficient de „gestionare a schimbărilor”

 • Instrucțiuni care includ:

  • argumentele tehnice ale schimbării propuse;

  • impactul asupra securității și sănătății lucrătorilor;

  • modificările necesare pentru instrucțiunile de lucru;

  • durata necesară efectuării activității de schimbare;

  • nivelul de aprobare necesar pentru activitate.

 • Pașii necesari pentru identificarea pericolelor înainte de activitate;

 • Procedura de aprobare a schimbării;

 • Plan de informare și pregătire a personalului afectat de schimbare;

 • Metodologia de documentare a schimbării în procesele/instrucțiunile existente;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *