Acte de autoritate pentru Securitate și Sănătate în Muncă


Acte de autoritate SSM

Actele de autoritate SSM reprezintă ansamblul de documente care stabilesc modalitățile de implementare și evaluare a măsurilor de securitate și sănătate în muncă

Exemple de acte de autoritate:

 • Regulament de Ordine Interioară;
 • Planul de prevenire și protecție;
 • Tematica de instruire introductiv generala
 • Tematica de instruire la locul de munca
 • Tematica de instruire periodica (12 luni)
 • Instructiuni proprii SSM pe meserii sau activitati
 • Plan de actiune in caz de pericol grav si imminent
 • Lista de acordare de echipament de protectie
 • Identificarea riscurilor pentru alegerea EIP
 • Extrase din lege
 • Fisa postului
 • Decizii
 • Fisa de magazie pentru acordarea EIP
 • Programe de instruire, testare pe meserii sau activitãti (sub forma de procedura)

Lista completă a actelor de autoritate va fi furnizată beneficiarului în baza contractului de prestări servicii