Acte de autoritate pentru Situaţii de Urgenţă


Actele de autoritate privind Situațiile de Urgență reprezintă ansamblul de documente care stabilesc modalitățile de implementare și evaluare a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor precum și managementul situațiilor de urgență

Exemple de acte de autoritate:

  • dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
  • instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
  • dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
  • dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
  • dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţăori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;
  • dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;
  • reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;

Lista completă a actelor de autoritate va fi furnizată beneficiarului în baza contractului de prestări servicii