Audit pentru Situaţii de Urgenţă


Auditul de conformitate cu legislația aplicabilă pentru Situațiile de Urgență

Rolul auditului de conformitate este de a oferi angajatorului o imagine completă a conformității cu legislația actuală aplicabilă domeniilor de activitate.

Audit de conformitate cu prevederile legislației în domeniul situațiilor de urgență:

  • audit privind conformitatea locurilor de muncă cu cerințele prevăzute de reglementările în domeniu (Legea nr. 307/2006, O.M.A.I-uri sau legislația aplicabilă emisă de Guvernul României sau alte ministere, instrucțiuni proprii);