Auditul Securităţii și Sănătăţii în Muncă


Rolul auditului de conformitate pentru SSM este de a oferi angajatorului o imagine completă a conformității cu legislația actuală aplicabilă domeniilor de activitate.

După obiect, auditurile se clasifică în:

1. Audit al sistemului de management al securității și sănătății în muncă:

  • audit de preevaluare (preaudit sau audit etapa I) – efectuat înainte de auditul de certificare a sistemului de management al securității și sănătății în muncă;
  • audit de certificare (audit etapa II) – efectuat de un organism extern, acreditat în vederea certificării sistemului de management al securității și sănătății în muncă implementat;
  • audit de supraveghere – efectuat periodic, după certificarea sistemului de management al securității și sănătății în muncă.

2. Audit de conformitate cu prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă:

  • audit privind conformitatea locurilor de muncă cu cerințele de SSM prevăzute de reglementările în domeniu (Legea nr. 319/2006, H.G. nr. 1425/2006, H.G. – urile din domeniul SSM, instrucțiuni proprii);
  • audit privind conformitatea ansamblului organizației cu cerințele de SSM (Legea nr. 319/2006, H.G. nr. 1425/2006);
  • audit privind conformitatea proceselor tehnologice, a echipamentelor tehnice cu cerințele de SSM prevăzute în legislație (Legea nr. 319/2006, H.G. – urile din domeniul SSM, standardele de securitate în muncă) și cu alte cerințe (cărți tehnice, ghiduri de bune practici, proiecte etc.
  • audit privind conformitatea produselor cu cerințele de SSM prevăzute în standardele de securitate a muncii.

Un exemplu de fișă de audit a conformității procesului de instruire a lucrătorilor este prezentat mai jos