Coordonare SSM șantiere


Coordonare în domeniul Securității și Sănătății în Muncă. Șantiere temporare sau mobile

 1. Intocmirea Planului General de Sănătate și Securitate în Muncă pentru beneficiari;
 2. Intocmirea Planului Propriu de Sănătate și Securitate în Muncă pentru antreprenori sau subantreprenori;
 3. Stabilirea măsurilor generale de prevenire și protecție aplicabile șantierului, conținând măsurile și regulile de securitate și sănătate în muncă obligatorii în incinta șantierului;
 4. Coordonarea activităților care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru și de securitate a muncii;
 5. Implementarea unui sistem de permise/autorizații de lucru în funcție de complexitatea activității si a pericolelor identificate;
 6. Organizarea cooperării între antreprenori și subantreprenori și coordonarea activităților acestora, privind măsurile de protecție luate pentru protecția lucrătorilor, prevenirea accidentelor și a riscurilor de accidentare profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor;
 7. Coordonarea punerii în aplicare a măsurilor de prevenire și protecție stabilite, urmărind evoluția lucrărilor și eventualele modificări intervenite;
 8. Analiza interferențelor activităților din perimetrul șantierului sau din vecinătatea acestuia și verificarea respectării zonelor de lucru între antreprenorii sau subantreprenorii lucrării;
 9. Analiza stării de securitate din șantier împreună cu antreprenorii și beneficiarul lucrării;
 10. Efectuarea de controale periodice pe santier pe linie de SSM și informarea beneficiarului și a reprezentanțiilor antrprenorilor lucrării asupra deficiențelor constatate privind reglementările de securitate și sănătate a muncii, propunând măsuri, termene și responsabili cu remedierea acestora;
 11. Verificarea realizării de către antreprenorii lucrării a măsurilor dispuse în urma controalelor;
 12. Intocmirea și completarea Registrului de Coordonare, conform legislației în vigoare;
 13. Intocmirea Dosarului de intervenții ulterioare în conformitate cu prevederile legislative aplicabile.