Echipamente de marcare și avertizareIndicatoare de semnalizare

Indicatoarele de avertizare și semnalizare sunt necesare atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii. În acest caz angajatorul trebuie să prevadă semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, în conformitate cu prevederile legale

1. Panouri de interdicție
Caracteristici intrinseci:
a) formă rotundă;
b) pictogramă neagră pe fond alb, margine și bandă diagonală roșii

2 Panouri de avertizare
Caracteristici intrinseci:
a) formă triunghiulară
b) pictogramă neagră pe fond galben, margine neagră

3 Panouri de obligativitate
Caracteristici intrinseci:
a) formă rotundă;
b) pictograma albă pe fond albastru

4. Panouri de salvare și acordarea primului ajutor
Caracteristici intrinseci:
a) formă dreptunghiulară sau pătrată
b) pictogramă albă pe fond verde

5. Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru
prevenirea și stingerea incendiilor
Caracteristici intrinseci:
a) formă dreptunghiulară sau pătrată;
b) pictograma albă pe fond roșu

indicatoareIndicatoare de semnalizare

podeaumedaSemn de avertizare podea umedă. Pentru utilizare în zone circulate pentru avertizarea pericolului de alunecare și cădere

Alte articole uzuale în procesul de muncă
Kituri de curațare scurgeri și pierderi de lichide

Pentru colectarea și curățarea scurgerilor accidentale de lichide apoase sau chimice, există kituri specializate de colectare și depozitare

spillkitKit de colectare a substanțelor chimice

Covorașe anti-alunecare și anti-oboseală

Asigură o protecție la alunecare în zone de lucru în care sunt deversate lichide sau există pericolul de alunecare

Pentru locurile de muncă unde se executa lucrări pe perioade lungi în pozitia “în picioare” există covorașe anti-oboseală care reduc disconfortul poziției de lucru

covorCovor antialunecare cu drenaj. Adecvat pentru zone interioare și exterioare

antiobosealaCovoraș anti-oboseală