Echipamente de protecție pentru lucrul în spații închise


Intrarea în spații închise

Datorită pericolelor și a riscurilor de accidentare întâlnite la efectuarea de activități în spații închise, alegerea echipamentelor de protecție este foarte importantă

Dar ce este “spațiul închis”?

Conform literaturii de specialitate (nu există prevederi legislative specifice activităților desfășurate în spații închise), spațiul închis reprezintă o zonă în sau din care intrarea sau ieșirea sunt dificile datorită localizării sau construcției și unde pot fi acumulări de gaze periculoase și/sau fum iar concentrația de oxigen nu se încadrează în limite normale

Ca și exemple uzuale amintim: rezervoare, canalizări, conducte, etc.

Pentru acces și efectuarea de activități în interiorul spațiilor închise, sunt recomandate luarea de măsuri de protecție cum ar fi:

  • verificarea concentrației de oxigen în atmosfera de respirat din spațiul închis
  • verificarea lipsei gazelor explozice sau toxice
  • asigurarea unei ventilații mecanice permanente, înainte de intrare și în timpul lucrului
  • utilizarea unei protecții electrice pentru echipamentele electrice utilizate în interiorul spațiului închis, în special pentru spațiile închise metalice
  • utilizarea de mijloace de salvare a personalului care efectuează activități în spații închise
  • asigurarea unor mijloace de comunicare cu personalul care efectuează activități în spații închise
  • cel puțin o persoană care să supravegheze activitățile efectuate
  • utilizarea unui Permis de lucru în care sa se menționeze toate măsurile necesare luate pentru protecția personalului care va desfașura activități în spațiu închis

Ca și echipamente de protecție necesare efectuării de activități în spații închise avem următoarele:

ventilatieSistem de ventilație forțată a atmosferei pentru îndepărtarea gazelor toxice și introducerea de aer proaspăt în spațiul închis

centuraCentura de siguranță tip harnașament. Poate fi folosită ca sistem de salvare a lucrătorilor din spațiul închis în caz de pericol

gasdetectAparat de măsură și detecție pentru oxigen și gaze toxice și/sau combustibile

trepiedTrepied de acces în spații închise verticale tip canalizare