Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională


Principii generale priving riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională

 1. evitarea riscurilor;
 2. evaluarea riscurilor care nu pot evitate;
 3. combaterea riscurilor la sursă;
 4. adaptarea muncii în funcţie de individ, în special în ce priveşte proiectarea locurilor de muncă, alegerea echipamentului de lucru şi a metodelor de producţie şi de lucru, în vederea atenuării monotoniei muncii normate şi a reducerii efectelor asupra sănătăţii;
 5. adaptarea la progresul tehnic;
 6. înlocuirea aspectelor periculoase prin aspecte nepericuloase sau mai puţin periculoase;
 7. dezvoltarea unei politici de prevenire, cuprinzătoare şi coerentă care să includă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor asupra mediului de lucru;
 8. acordarea priorităţii măsurilor de protecţie colectivă faţă de cele de protecţie individuală;
 9. acordarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.

Tinând cont de natura activităţilor din întreprinderea şi/sau unitatea în care lucrează,
angajatorul:

 1. evaluează riscurile privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentului de lucru, a substanţelor chimice sau a preparatelor utilizate şi la amenajarea spaţiului de lucru. Ulterior acestei evaluări şi în funcţie de necesităţi, măsurile preventive şi metodele de producţie şi de lucru aplicate de către angajator, trebuie:

 • să asigure o îmbunătăţire a nivelului de protecţie a securităţii şi sănătăţii, oferit lucrătorilor;
 • să fie integrate în toate activităţile întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice;

 1. ia în considerare capacitatea lucrătorilor în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea lor ori de câte ori le încredinţează o sarcină;
 2. se se asigure că planificarea şi introducerea de noi tehnologii fac obiectul consultării lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor lor privind consecinţele alegerii echipamentului, a condiţiilor de lucru şi a mediului de lucru pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
 3. să ia măsurile corespunzătoare pentru ca numai salariaţii care au primit instrucţiuni adecvate să poată avea acces la locurile de muncă cu grad ridicat şi specific de pericol.

DIRECTIVA CONSILIULUI 89/391/CEE din 12 iunie 1989
privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă

Cei 5 pași pentru identificarea și evaluarea riscurilor sunt

Evaluarea riscurilor se efectuează utilizând metoda INCDPM. Principiul metodei constă în identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat (loc de muncă) pe baza unor liste de control prestabilite şi cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinaţiei dintre gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxim previzibile. Nivelul de securitate pentru un loc de muncă este invers proporţional cu nivelul de risc.

curba risc