Resurse umane


Principalele activități efectuate în domeniul managementului resurselor umane sunt:

 1. Consultanță privind definirea structurii organizaționale;
 2. Stabilirea structurii posturilor și rolului acestora; Regulamentul de ordine interioară
 3. Întocmirea Contractelor individuale de muncă; Acte adiționale la Contractele individuale de muncă
 4. Întocmirea si actualizarea Dosarelor de personal;
 5. Întocmirea si actualizarea Fișei postului
 6. Evaluarea eficienței organizației;
 7. Planificarea resurselor umane, consultanță pentru recrutarea și selectarea personalului;
 8. Evaluarea Managementului performanței;
 9. Pregatirea și perfecționarea profesională a angajaților;
 10. Evaluarea angajaților, propuneri pentru salarizare, recompense si beneficii;
 11. Stabilirea relațiile cu angajații prin intermediul sindicatelor și membrilor acestora;
 12. Implicarea și participarea angajaților in activitățile firmei;
 13. Comunicarea cu angajații;